Jesteś tutaj: Produkty / Wagi liczące / Systemy licząco-ważące, modularne
Systemy licząco-ważące, modularne
Systemy licząco-ważące, modularne
Do dowolnej kombinacji!

Proszę sobe zestawić własną instalację wagową na miarę dla swoich własnych specjalnych zadań wagarskich.

Systemy licząco-ważące składają sie z jednej (lub kilku) wag(i) ilościowej(wych) przystosowanych do liczenia, ważenia jak również jednej (lub kilku) mniejszej(szych) i dokładniejszej(szych) wag(i) referencyjnej(nych). Wagi refencyjne służą do wstępnego ustalenia dokładnego ciężaru referencyjnego pojedynczych sztuk przeznaczonych do wyliczenia (to znaczy: średniej masy wagi pojedynczej sztuki).

Podłączyć można aż trzy pomosty wagowe, jak również jedną wagę precyzyjną do miernika 84evo.

Dokładne informacje dotyczące pojedynczych komponentów i ich opcji znajdują się na stronach odpowiedniego produktu.

Czy macie Państwo konkretny przypadek zastosowania? Dział sprzedaży RHEWA udzieli Państwu chętnie porady.

Przykład: Miernik 84evo z drukarką i dwoma pomostami wagowymi, dla części od 2 g, maks. zdolność ważenia 1500 kg:

  • Miernik 84evo
  • Drukarka Opcja 84 / drukarka rolkowa, termiczna 0274
  • Pomost wagowy 070/1500/125 jako waga ilościowa
  • Pomost wagowy 032/15 jako waga referencyjna

Wagi liczące do 150kg są dostępne również jako wagi kompaktowe.

PDF   Prospekt

Jesteś tutaj: Produkty / Wagi liczące / Systemy licząco-ważące, modularne